החלפת צילינדר לדלת

החלפת מנעול צילינדר לדלת

החלפת מנעול צילינדר לדלת

רודי (השם המלא שמור אצלי בכיס.) מרחוב נגבה ברמת גן, עובר דירה לכצנלסון בגבעתיים ורוצה להתקין בעצמו צילינדר (מנעול) חדש בדלת עץ, בעלת צילינדר רגיל. החלפת צילינדר לפלדלת היא עבודה מורכבת מעט יותר ומומלצת לבעלי ידע קודם.

ובכן רודי, גש לעבודה.

  1. בשלב הראשון פתח את הדלת והוצא את המפתח.
  2. על דופן הדלת נמצא המנגנון ובמרכזו בורג, פתח את הבורג נגד כיוון השעון עד שחרורו והוצא אותו ממקומו.
  3. לאחר מכן עמוד מול הדלת ודחוף את הצילינדר הישן בעזרת האגודל תוך נדנוד הצילינדר למטה ולמעלה עד ליציאתו ממקומו (בצד השני של הדלת).
  4. אם הצילינדר לא יוצא ממקומו יש להכניס את המפתח ולסובב מעט ימינה או שמאלה תוך משיכה החוצה עד שתרגיש שפין הנעילה (החלק האחראי על הנעילה ואינו נראה לעין) עומד במקום המאפשר את יציאת הצילינדר ומשוך את הצילינדר החוצה ממקומו.
  5. לאחר מכן קח את הצלינדר הישן הכנס לתוכו את המפתח ישר את פין הנעילה (החלק השחור במרכז הצילינדר) למקומו והכנס את הצילינדר למקומו.
  6. חזור לדופן הדלת הכנס את הבורג המסופק עם הצילינדר סגור אותו עם כיוון השעון וחזק אותו.
  7. סובב את המפתח עם דלת פתוחה ובדוק שהכל עובד כהלכה.

בהצלחה!
עובד יתקן.

Leave a Reply